Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2-9 Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2-9

 • Tuyên ngôn độc lập – Những giá trị trường tồn

  Cập nhật ngày

  (Thanhuytphcm.vn)- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một chính thể dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Giá trị lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập và quyết tâm hiện thực khát vọng ấm no, hạnh phúc của Nhân dân

  Cập nhật ngày

  (Thanhuytphcm.vn) - Cách mạng Tháng Tám thành công đã đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chấm dứt thời kỳ lịch sử lâu dài của dân tộc dưới những chế độ áp bức, bóc lột khác nhau. Trong cuộc chiến đấu chống đại dịch Covid-19 hiện nay, sự bình an, khát vọng ấm no, hạnh phúc của Nhân dân là nhiệm vụ cách mạng cao cả, trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị đang quyết tâm thực hiện.
 • [Infographics] Nhìn lại những dấu mốc phát triển của đất nước Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
 • [Infographics] Tuyên ngôn độc lập-Những giá trị lịch sử trường tồn

  Cập nhật ngày

  Bản Tuyên ngôn độc lập sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
 • [Infographics] Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

  Cập nhật ngày

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.
 • 76 năm và tầm vóc Việt Nam

  Cập nhật ngày

  76 năm trước, ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm cho thế hệ trẻ khát vọng về một Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Người cũng nhận thức sâu sắc rằng vận mệnh Việt Nam gắn với vận mệnh chung của nhân loại và Việt Nam, trước hết, cần “dựa vào sức mình” song cần cả “sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của nhân dân các nước khác”.
 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9

  Cập nhật ngày

  Sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Sáng 1-9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2021); Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25-8-1945 - 25-8-2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021).
 • Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Ngày 28-8, tại di tích Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 52 năm ngày Bác Hồ đi xa và 52 năm thực hiện Di chúc của Người.
 • Báo chí Algeria nêu bật vai trò của Đảng CSVN với Cách mạng Tháng Tám

  Cập nhật ngày

  Báo chí Algeria nhận định Cách mạng Tháng Tám là chiến thắng có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc trên toàn thế giới.
 • Hiển thị 1 - 10 of 18 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 2

  Liên kết website Liên kết website