Cải cách hành chính Cải cách hành chính

 • Bản tin cải cách hành chính số 25 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Bản tin cải cách hành chính số 24 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Hiểu đúng về “bỏ thủ tục hành chính”

  Cập nhật ngày

  Một trong những thông tin được nhiều doanh nghiệp hồ hởi đón nhận gần đây là việc Bộ KH-ĐT vừa bãi bỏ 56 thủ tục hành chính (được ban hành tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28-7-2017) như: quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng, quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
 • Bản tin cải cách hành chính số 23 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Bản tin cải cách hành chính số 22 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Bản tin cải cách hành chính số 20 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Bản tin cải cách hành chính số 18 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Bản tin cải cách hành chính số 16 -2021

  Cập nhật ngày

 • Bản tin cải cách hành chính số 13 -2021

  Cập nhật ngày

 • Hiển thị 1 - 10 of 50 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 5

  Thông báo mới

  Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!