Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

 • Triền khai Nghị định 45 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Cập nhật ngày

  Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành từ 22 tháng 5 năm 2020. Để tổ chức thi...
 • Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Xem toàn...
 • Quyết định số 39 /QĐ-BDT

  Cập nhật ngày

   -  Quyết định ban hành Hướng dẫn quy trình thanh toán kinh phí tại Ban dân tộc  
 • Quyết định số 37 /QĐ-BDT

  Cập nhật ngày

  - Quyết định ban hành Quy định về phối hợp, giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị và trình ký văn bản tại Ban dân tộc
 • Quyết định 4445/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chánh thuộc phạm vi chức năng của Ban Dân tộc

  Cập nhật ngày

  Xem toàn văn tại đây
 • Hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Cập nhật ngày

  Xem hướng dẫn tại đây