Thông tin pháp luật mới Thông tin pháp luật mới

 • Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Cập nhật ngày

  Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây viết tắt là Nghị định). Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có 08 Chương, 25 Điều và 03 Phụ lục đính kèm. Đối tượng áp dụng theo Điều 2 Nghị định 130/2020/NĐ-CP bao gồm: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là người có nghĩa vụ kê khai); Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập.
 • Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

  Cập nhật ngày

    •   TRÍCH YẾU:                Luật Bảo vệ bí mật nhà nước •   SỐ HIỆU: ...
 • Giới thiệu Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Cập nhật ngày

  Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Cập nhật ngày

  Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 14/2018/L-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2018; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
 • Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  Cập nhật ngày

  Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  Cập nhật ngày

  Ngày 4-11-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. TTXVN giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
 • Giới thiệu Luật giám định tư pháp

  Cập nhật ngày

  Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Giám định tư pháp. Ngày 02 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp và luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2013

  Cập nhật ngày

  Sản xuất hàng giả bị phạt đến 100 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn và nhà ở cho học sinh trung học vùng đặc biệt khó khăn; quy định về thu phí ATM; bảo lưu kết quả trúng tuyển của thí sinh đến khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2013.
 • TPHCM có 78 tuyến đường ưu tiên

  Cập nhật ngày

  UBND TPHCM vừa quyết định ban hành danh mục các tuyến đường ưu tiên trên địa bàn TP. Theo đó, có 8 tuyến đường trục hướng tâm (các quốc lộ 1, 1K, 13, 50, tỉnh lộ 10, đường Tô Ký, Rừng Sác và các tuyến nhánh 1 và 2 của của tuyến cao tốc Sài Gòn-Trung Lương-Cần Thơ). 8 tuyến đường trục xuyên tâm (Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Nghĩa, Hoàng Diệu, Khánh Hội, Võ Văn Kiệt và đại lộ Đông Tây).
 • Không dùng điện thoại tại cây xăng: Tuyên truyền mạnh, xử lý nghiêm

  Cập nhật ngày

  Bên cạnh việc xử phạt nghiêm, những người trực tiếp bán xăng tại các trạm bán lẻ đều cho rằng phải đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu để không vi phạm. Kể từ ngày 5/8, hành vi sử dụng điện thoại di động tại khu vực bị cấm phải chịu hình phạt tiền với mức từ 2 đến 5 triệu đồng, quy định tại Nghị định 52/2012/NĐ-CP.
 • Hiển thị 1 - 10 of 23 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 3